«Испытывайте самих себя, ввере ли вы; самих себя исследывайте....» (2Кор.13:5)

PREFAŢĂ

Ne socotim destul de privilegiaţi să recomandăm o lucrare a cărei apariţie a fost dorită de multă vreme de mulţi creştini. Scrisă alert, fără timpi morţi, se citeşte la fel de uşor ca o carte de aventuri. De fapt, ne este povestită aventura doctrinală a vorbirii in limbi. De la prima pină la ultima pagină, interesul cititorului rămine treaz. Verva strălucitoare a lui G.F.Rendal aproape te face să uiţi că lucrarea lui este un studiu biblic serios, aprofundat şi cuprintător despre un subiect căruia ii tratează toate aspectele. Această carte nu va lăsa pe nimeni indiferent. Va fi de ajutor tuturor cercurilor Reformate, Evanghelice, Penticostale sau Carismatice care se scaldă intr-un ocean de subiectivism. Pornind pe o cale personală, G.F.Rendal ne prezintă un studiu obiectiv al vorbirii in limbi. Şi-a interzis cu stricteţe să iasă din itinerar ca să nu-l rătăcească pe cititor pe căi lăturalnice. Toată forţa cărţii stă in această constringere pe care şi-a impus-o de bunăvoie. El evită capacana experienţelor subiective ca să ne aducă neincetat pe Stinca de nezguduit a Cuvintului lui Dumnezeu. Ii sintem recunoscători că a rezistat ispitei de a-şi atrage cititorul prin povestirea unor experienţe sau antiexperienţe care nu prind decit minţile slabe şi lacome după senzaţii.
Autorul se dovedeşte a fi un polemist de temut. Gindirea lui hrănită puternic din seva Cuvintului lui Dumnezeu şi dotată cu o pătrundere deosebită, arată rătăcirea şi denunţă cu o vigoare intru totul pauliniană. Ii sintem indatoraţi că a putut scrie o carte care, avind conţinutul unei dezbateri teologice, poate fi citită şi inţeleasă şi de un neiniţiat.
Dacă uneori pana devine ironică, are mare grijă ca să ridă doar de el insuşi. Dar cel mai mare merit al lui G.F.Rendal este nu numai că a demontat mecanismul rătăcirii, al erorii dinspre interior, ci şi că a recunoscut că s-a inşelat şi că a avut curajul de a o spune.
Această carte ia poziţie fără echivoc asupra unui subiect pe cit de actual pe atit de controversat. Profesorii şi studenţii facultăţilor şi institutelor biblice vor găsi in această carte ginduri inedite, ca şi o argumentare solid intocmită care ni se pare de necombătut. Neclaritatea ceţii care plutea incă deasupra subiectului s-a ridicat. In sfirşit se vede clar acum. Mulţumim autorului că a spus cu glas tare ce gindeau mulţi.
Dorim ca această carte să aibă o răspindire mondială. Această carte conţine dinamită. Dorim, pur şi simplu, să fie dinamică in viaţa spirituală, pentru bazele duhovniceşti ale citor mai mulţi. Ideea de a pune un supliment pe bază de chestionar este oriinală. La el se vor putea referi toţi cei care vor fi chemaţi să se lupte pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna.
Nu avem decit un singur regret de exprimat şi o singură critică de făcut, anume că această carte nu a fost scrisă şi publicată cu zece ani mai inainte. (Traducerea acestei cărţi s-a făcut după originalul apărut in 1982 şi ediţia a doua 1984). Editorii.



Пишите нам


Сайт не стоит на месте. Мы планируем размещать больше материалов о различных ересях в мире, и вы можете помочь нам в этом. Присылайте нам ваши замечания, предложения, все что посчитаете нужным. Если вы с чем-то не согласны, тоже пишите, будем рады помочь. Сайт будет расти только благодаря вам! Так что пишите: Калкавура Игорь
 
RO
EN